Kurzy permanentného make upu | Beauty center


Kurzy permanentného make upu

                            Kurzy a školenia permanentného make-upu

28059392_2360179747340947_1280947710168671301_n

Plán kurzov:

15. apríl 2019 -  nadstavbový jednodňový kurz očné linky a tieňované očné viečka, cena 600 €

15. mája 2019 – nadstavbový jednodňový kurz pudrové obočie alebo prístrojové vláskovanie, 600 €

17. – 20. júna 2019 – základný kurz permanentného make upu  4 dni – 1200 €

Ponuka kurzov permanentného make upu:

1. základný kurz – basic kurz

Tento štvordňový  kurz,  ktorého cieľom je naučiť účastníkov pracovať s prístrojom na PMU, osvojiť si základné princípy a správne techniky tvarovania klasického tieňovaného obočia, pier a očných liniek tvorí štart do sveta permanentného make-upu.

Účastník kurzu bude po ukončení ovládať:

- samostatne navrhnúť podľa tváre, vymerať a načrtnúť správny a najvhodnejší tvar obočia, pier a očných liniek

- vybrať príslušný odtieň pigmentu podľa farby pleti, očí, vlasov a farebnej typológie

- zabezpečiť plynulý a kvalitný priebeh samotnej aplikácie pigmentu

Tematické okruhy kurzu:

a) zloženie pokožky, základy posúdenia typu pleti, posúdenie pokožky z hľadiska aplikácie PMU

b) princíp zhotovenia PMU – samotná pigmentácia, princíp práce tetovacích prístrojov, výber vhodného prístroja a ihly na jednotlivé úkony

c) základné hygienické požiadavky pred, počas i po pigmentácii

d) pracovný stôl – zoznam odporúčaných pomôcok, pracovných prostriedkov, hygienických prípravkov, pracovné kreslo,miestnosť, osvetlenie, kreslo klienta

e) odporúčaná dokumentácia pri vyhotovení PM, karta klienta, informovaný súhlas,  domáca starostlivosť o PMU

f) správny výber tvaru, predkreslenie, konzultácia s klientom

g) zloženie a miešanie pigmentov, základy miešania, výber správnej farby, triky pre prirodzený vzhľad

h) možnosti znecitlivenia pokožky počas zákroku

ch) práca s prístrojom, správne držanie tetovacieho pera, efekt jednotlivých ťahov pri práci

i) cenová a marketingová politika pre efektívnu prácu, výber vhodnej reklamy, inzercie, propagácie vlastnej práce, komunikácia s klientelou, riešenie rôznych problémov, otázky – odpovede, diskusia

Po teoretickej časti majú možnosť účastníci priamo sledovať vykonanie PMU na modelke a následne si bude každý účastník nacvičovať  praktickú aplikáciu PM obočia na umelej koži a následne na modelke. Po úspešnom absolvovaní školenia obdrží každý účastník certifikát o absolvovaní.

 

Maximálny počet účastníkov 3.

Poplatok za kurz:  1200 €

23844759_2220413021317621_406297175451759711_n

2. Kurz permanentný make up obočia 2 metódy: 

a) čiarkovou metódou (prístrojom)

b) pudrovou metódou

Tento jednodňový nadstavbový kurz nadväzuje na základný kurz permanentného make upu  a jeho cieľom je, aby si jeho účastníci osvojili techniku pigmentovania obočia pomocou čiarok a pudrovania,  čím vznikne veľmi prirodzený a jemný efekt.

Absolvovanie tohto kurzu je podmienené tým, aby účastník už mal osvojené základy PM (ak základný kurz neabsolvoval u nás, musí byť predložený certifikát).

Cena kurzu: 600 €.

 

23755566_2220413027984287_8404795949825067880_n

3. Kurz – permanentný make up očných viečok – linky s tieňovaním

 

Tento jednodňový nadstavbový  kurz nadväzuje na základný kurz permanentného make upu  a jeho cieľom je, aby si jeho účastníci osvojili techniku pigmentovania dolných a horných očných liniek s tieňovaním, medzimihalnicových alebo plných pomocou tetovacieho strojčeka, od tenkých až po výraznejšie hrubšie.

Absolvovanie tohto kurzu je podmienené tým, aby účastník už mal osvojené základy PM (ak základný kurz neabsolvoval u nás, musí byť predložený certifikát).

 

Cena kurzu: 600 €

 

IMG_1783